Mia liber'

(Ma liberté)
teksto kaj Muziko de Georges Moustaki
Adapto de Jak le Puil


Mia liber'

Mi longe sirmis vin
Kiel juvelon raran
Mia liber'
Vi ciam helpis min
Al fugo trans la mar'
Iri for kun obstin'
Iri for gis la fin'
De l'vojoj de fortuno
Por pluki en songad'
Rozon de serenad'
Sur radio de luno.

Mia liber'
Car vin tro amis mi
Ne plu obeis la anim'
Al vi liber'
Ja cion donis mi
Kaj ciam kun obstin
Kiom suferis mi
Por akcepti de vi
Ciujn viajn postulojn
For de amikoband'
Por gajni vian fodon

Mia liber'
Per vi venis la fin'
De ciuj la kutimoj
Mia liber'
Pro vi guadis mi
Solecon gis kulmin'
Vi ridetigis min
Kiam ekis la fin'
De bela aventuro
Vi ec protektis min
Kiam kasigis mi
Por flegi miajn vundojn

Mia liber'
Mi tamen lasis vin
En nokto de decembro
Forlasis mi
La vojojn plej
margenajn
De ni du elektitajn
Kiam jen sen diven'
Per ligilo kaj cen'
Igis mii sen rezist'
Kau perfidis vin jam
Por prizono de am'
Kun bela gardistin'